EN

Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta OP-a bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje OP-a. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava OP-a i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta OP-a moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede , u adekvatnom obliku, da je " informacija preuzeta sa sajta http://www.odrziviprostor.com/" i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.

 

1. Šta je OP

OP je Udruženje stručnjaka iz oblasti industrije nameštaja, enterijera, industrijskog dizajana i drugih relevantnih oblasti. Cilj Udruženja je da unapredi razvoj malih i srednjih preduzeća, javnog sektora, lokalne zajednice i društva u celini koristeći napredne ideje i iskustva kao i inovativni pristup poslovanju i razvoju proizvoda i proizvodnih procesa. Akcenat delovanja je ekologija, edukacija, održivi proizvodni procesi i proizvodi i energetska efikasnost u oblasti industrije nameštaja što treba da dovede do nastajanja novih vrednosti i potencijala. OP stvara multidisciplinarne mreže i transfere znanja kojima treba da se odgovori društvenim, tehnološkim i ekononomskim izazovima.

 

2. Sadržaj na sajtu Održivog prostora i članovi

Za potrebe Internet stranice Održivi prostor, pod sadržajem se podrazumeva kreativno i autorsko izražavanje i odnosi se na video i audio radove, fotografije, slike, dizajn, logotipe, tekstove, odgovore, komentare, ostale informacije, grafičke interaktivne materijale koji se nalaze na sajtu ili su na bilo koji drugi način dostupni na sajtu. OP određuje koji će se prethodno dostavljen sadržaj članova objaviti na Internet strani Održivog prostora. Član zadržava autorska i druga srodna prava, kao i prava industrijske svojine (patent, dizajn, žig i dr.) na dostavljenom sadržaju, dok OP zadržava autorska i druga prava na svim ostalim sadržajima na sajtu koja ne spadaju u pojam sadržaja dostavljenog od strane članova.

 

3. Odricanje od odgovornosti i odgovornost članova

OP je usvojio sledeća pravila u vezi sa autorskim i srodnim pravima i industrijskom svojinom: OP posluje u skladu sa Zakon o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti industrijskog dizajna, Zakonom o žigovima, kao i drugom pravnom regulativom iz oblasti intelektualne svojine. Članovi Održivog prostora su takođe dužni da pridržavaju odredbi gore navedenih zakona, te u skladu sa tim OP ne snosi odgovornost za:

  •  bilo koja kršenja autorskih i drugih srodnih prava, kao i prava industrijske svojine trećih lica koja mogu biti prouzrokovana sadržajem dostavljenim od strane člana, detaljno definisanim članom 2 ovog Pravilnika,
  •  bilo koje direktno, indirektno ili slučajno nastale štete (materijalne i nematerijalne), koje nastanu kao posledica kršenja autorskih i drugih srodnih prava, kao i prava industrijske svojine članova,
  •  gubitak profita, podataka ili drugih nematerijanih gubitaka koji mogu nastati kao posledica kršenja autorskih i drugih srodnih prava i prava industrijske svojine od strane i sadržaja dostavljenog od strane korisnika.

za kvalitet, bezbednost, kao ni za istinitost ili tačnost bilo kog dela sadržaja koji je u vlasništvu članova.

Photo

CAM00395-1.jpg

Partneri