Privatnost

Povremeno ćemo od vas tražiti da nam dostavite svoje lične podatke (npr. ime i E-mail adresu) kako bi ste mogli da primate ili koristite usluge Internet portala OP-a. E-mail adrese prijavljenih korisnika servisa na ovom sajtu ne ustupaju se nikome (trećim licima) ni pod kojim uslovima. U slučaju da ste nezadovoljni servisima koji se realizuju putem vašeg E-maila i želite da prekinete dalje korišćenje, pošaljite vaš zahtev za prekid servisa na E-mail Internet službe OP. Obavezujemo se da vaše podatke (formulari, ankete, korespodencija, i sl.) nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima.

 

 

Pravila upotrebe sadržaja

Korišćenjem i preuzimanjem materijala i dokumentacije sa sajta, prihvatate u potpunosti uslove i pravila upotrebe koji su opisani u ovom obaveštenju. Ukoliko ne prihvatate bilo koji od uslova i pravila nemojte koristiti ovaj sajt i ne preuzimajte materijale i dokumentaciju sa sajta OP-a.

 

Ograničeno korišćenje

Sadržaji Veb sajta u isključivom i potpunom su vlasništvu Održivog prostora. Delovi ili ceo Veb sajt ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodnog pisanog odobrenja OP-a, izuzev u slučaju preuzimanja informacija i materijala i pohranjivanja na disk računara pojedinačnog korisnika radi lične upotrebe. Sve robne marke i logotipi prikazani na ovom Veb sajtu zaštićena su imena i u vlasništvu OP-a i ne mogu biti korišćeni na drugim Veb sajtovima bez pisanog odobrenja OP-a. Bilo koja od robnih marki ili imena uključujući ime OP ne može biti uključeni u Internet adresu bez prethodnog pismenog odobrenja OP.

 

Odricanje od prava

Svi sadržaji i informacije na sajtu OP predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, i OP veruje da su tačni. Međutim, stranka koja želi da stupi u poslovan odnos sa OP-om ili kupi nekih od OP-ovih proizvoda ili usluga, ne treba da se osloni na informacije na Veb sajtu već da uputi direktan upit odgovarajućoj instanci u OP-u. OP ne pruža bilo kakve garancije putem ovog Veb sajta u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne može biti odgovoran za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informcija sa ovog Veb sajta. Informacije na ovom Veb sajtu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Linkovi

OP ne preuzima odgovornost za materijale koje su načinila ili publikovala treća lica a koja su vezana linkom sa strana Veb sajta OP. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan Veb sajt vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata. Sami linkovi ne znače istovremeno da OP na bilo koji način sponzoriše ili je povezan sa entitetima koji su odgovorni za ažuriranje pometunih Veb sajtova ili strana.

 

Modifikovanje i promena pravila

OP zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila , kao i delove naznačene pod « privatnost « i « copyright «.

 

Nadležnost suda

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih Pravila nadležan je sud u Beogradu, Srbija. OP zadržava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava.

 

Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta OP-a bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje OP-a. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava OP-a i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta OP-a moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede , u adekvatnom obliku, da je " informacija preuzeta sa sajta http://www.odrziviprostor.com/" i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.

 

1. Šta je OP

OP je Udruženje stručnjaka iz oblasti industrije nameštaja, enterijera, industrijskog dizajana i drugih relevantnih oblasti. Cilj Udruženja je da unapredi razvoj malih i srednjih preduzeća, javnog sektora, lokalne zajednice i društva u celini koristeći napredne ideje i iskustva kao i inovativni pristup poslovanju i razvoju proizvoda i proizvodnih procesa. Akcenat delovanja je ekologija, edukacija, održivi proizvodni procesi i proizvodi i energetska efikasnost u oblasti industrije nameštaja što treba da dovede do nastajanja novih vrednosti i potencijala. OP stvara multidisciplinarne mreže i transfere znanja kojima treba da se odgovori društvenim, tehnološkim i ekononomskim izazovima.

 

2. Sadržaj na sajtu Održivog prostora i članovi

Za potrebe Internet stranice Održivi prostor, pod sadržajem se podrazumeva kreativno i autorsko izražavanje i odnosi se na video i audio radove, fotografije, slike, dizajn, logotipe, tekstove, odgovore, komentare, ostale informacije, grafičke interaktivne materijale koji se nalaze na sajtu ili su na bilo koji drugi način dostupni na sajtu. OP određuje koji će se prethodno dostavljen sadržaj članova objaviti na Internet strani Održivog prostora. Član zadržava autorska i druga srodna prava, kao i prava industrijske svojine (patent, dizajn, žig i dr.) na dostavljenom sadržaju, dok OP zadržava autorska i druga prava na svim ostalim sadržajima na sajtu koja ne spadaju u pojam sadržaja dostavljenog od strane članova.

 

3. Odricanje od odgovornosti i odgovornost članova

OP je usvojio sledeća pravila u vezi sa autorskim i srodnim pravima i industrijskom svojinom: OP posluje u skladu sa Zakon o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti industrijskog dizajna, Zakonom o žigovima, kao i drugom pravnom regulativom iz oblasti intelektualne svojine. Članovi Održivog prostora su takođe dužni da pridržavaju odredbi gore navedenih zakona, te u skladu sa tim OP ne snosi odgovornost za:

  •  bilo koja kršenja autorskih i drugih srodnih prava, kao i prava industrijske svojine trećih lica koja mogu biti prouzrokovana sadržajem dostavljenim od strane člana, detaljno definisanim članom 2 ovog Pravilnika,
  •  bilo koje direktno, indirektno ili slučajno nastale štete (materijalne i nematerijalne), koje nastanu kao posledica kršenja autorskih i drugih srodnih prava, kao i prava industrijske svojine članova,
  •  gubitak profita, podataka ili drugih nematerijanih gubitaka koji mogu nastati kao posledica kršenja autorskih i drugih srodnih prava i prava industrijske svojine od strane i sadržaja dostavljenog od strane korisnika.

za kvalitet, bezbednost, kao ni za istinitost ili tačnost bilo kog dela sadržaja koji je u vlasništvu članova.

 

404

Page Not Found!

We're sorry, but we can't find the page you were looking for. It's probably some thing we've done wrong but now we know about it and we'll try to fix it. In the meantime, try one of these options:

Go to Previous Page Go to Homepage

 

Photo

Dorucak.jpg

Partneri